Xin lỗi vì em gia nhập diễn đàn nên chưa hiểu nhiều có gì các bác thông cảm giúp.
Ngày mai e báo cáo về "sử dụng lý thuyết thông tin" (Using Information Theory), nói và tiếng ồn (Noise and overfilling), Broadening the applicability of decision Irees của phần "Learning from Observations" trong môn trí tuệ nhân tạo Bác nào có tài liệu share e với search mãi trên google mà không tìm ra. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các Bác.

p/s cho e xin lỗi nếu có poss sai chỗ nhá