Announcement

Collapse
No announcement yet.

Có ai chỉ giùm thuật toán bài này với!!

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Có ai chỉ giùm thuật toán bài này với!!

  Phân tích số N thành tổng các thừa số
  nguyên tố. Vd: 10 = 1 + 3^2.

 • #2
  1 không phải là số nguyên tố
  Originally posted by 13520582 View Post
  Phân tích số N thành tổng các thừa số
  nguyên tố. Vd: 10 = 1 + 3^2.
  :funny::brick::beauty::what:

  Comment


  • #3
   Bạn làm rồi quăng code lên mọi người sẽ giúp. Đừng nhờ mà không chiệu suy nghĩ vậy.
   Originally posted by 13520582 View Post
   Phân tích số N thành tổng các thừa số
   nguyên tố. Vd: 10 = 1 + 3^2.
   -Trần Hữu Danh-
   -GameUIT - SE-
   ...Slowly... But Strongly...
   clbgameuit.com F/clbgameuit

   Comment


   • #4
    trk hết là tạo 1 mảng chứa các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n, sau đó kểm tra xem n có chia hết cho từng số trong đó hay không và chia hết bao nhiêu lần , thì số lần đó là số mũ tương ứng với số nguyên tố (là số chia) đó lưu vào 1 mảng số nguyên tố ước và 1 mảng tương ứng chứa số mũ.
    vd : phân tích số n = 10.
    b1 : các số nguyên tố nhỏ hơn 10 : 2,3,5,7 -> a[] = {2,3,5,7}
    b2 : 10 chia hết cho 2 ->b[] = {2}
    (int)n = 10 /2 = 5 , 5 ko chia hết cho 2 -> c[] = {1}
    b3 : 5 ko chia hết cho 2 ,3 . nhưng 5 chia hết cho 5 ->b[] = {2,5}
    (int) n = 5 / 5 = 1 (so sanh dk ->thoat) ->c[] = {1,1}
    => như vây t đc 2 mảng b[], c[] tương ứng là số nguyên tố và số mũ.
    :angry::angry::angry::angry:

    Comment


    • #5
     - Đề bài này không rõ ràng nhé. Thừa số chỉ nói trong tích thôi. Còn tổng thì phải là các số hạng.
     - Nếu phân tích n thành tổng các số nguyên tố vì vd trên phải đổi lại thành 10=3+7=5+5 thì mới đúng nha.
     Bạn có thể search Goldbach's_conjecture để biết thêm.

     Bạn 12520250 trả lời theo bài toán phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố mới đúng. Nhưng cũng không cần tạo mảng nguyên tố ban đầu như bạn đâu.
     University of Information Technology
     Cao Văn Nhàn _ CE10520355
     SĐT: 0188 403 4943

     Email: caovannhan2002@gmail.com

     Comment


     • #6
      - bạn có thể làm 1 hàm con để xác định các số nguyên tố từ 1 ==> N.
      - sau đó bạn lấy N trừ đi các số nguyên tố đó mũ 2 nếu ra số âm thì số nguyên tố đó không thỏa. nếu là số dương thì số nguyên tố đó mũ 2 + phần N trừ số nguyên tố đó mũ 2 chính là kết quả cần tìm.

      mình làm thử bạn coi đúng yêu cầu không, có gì sai mọi người sửa giúp .
      Code:
      #include <stdio.h>
      #include <conio.h>
      
      void main()
      {
      	int m, i, s;
      	printf("nhap gia tri m: ");
      	scanf("%d",&m);
      	//kiểm tra các số nguyên tố từ m -1 đến 1
      	for(i = m - 1; i > 0; i--) // cho i chạy ngược để tìm được số mũ cao nhất.
      	{
      		if(IsPrime(i) != 0)
      		{
      			s = m - IsPrime(i)*IsPrime(i);
      			if(s > 0)
      			{
      				printf("Gia tri can tim: %d = %d + %d*%d",m,s,IsPrime(i),IsPrime(i)); // in kết quả ra màn hình
      				break;
      			}
      		}
      	}
      	getch();
      }
      
      int IsPrime(int n)
      {
      	int i;
      	//nếu là 1,2,3 thì nó là số nguyên tố trả về chính nó.
      	if(n <= 3 && n > 0)
      	{
      		return n;
      	}
      	else
      	{
      		//kiểm tra xem n có phải số nguyên tố không
      		for( i = 2; i*i < n;i++)
      		{
      			if(n % i == 0)
      			{
      				return 0;
      			}
      			else
      			{
      				return n;
      			}
      		} 
      	}
      }
      Attached Files
      Last edited by 13520844; 02-11-2013, 15:05.

      Comment


      • #7
       Originally posted by 13520844 View Post
       - bạn có thể làm 1 hàm con để xác định các số nguyên tố từ 1 ==> N.
       - sau đó bạn lấy N trừ đi các số nguyên tố đó mũ 2 nếu ra số âm thì số nguyên tố đó không thỏa. nếu là số dương thì số nguyên tố đó mũ 2 + phần N trừ số nguyên tố đó mũ 2 chính là kết quả cần tìm.

       mình làm thử bạn coi đúng yêu cầu không, có gì sai mọi người sửa giúp .
       Code:
       #include <stdio.h>
       #include <conio.h>
       
       void main()
       {
       	int m, i, s;
       	printf("nhap gia tri m: ");
       	scanf("%d",&m);
       	//kiểm tra các số nguyên tố từ m -1 đến 1
       	for(i = m - 1; i > 0; i--) // cho i chạy ngược để tìm được số mũ cao nhất.
       	{
       		if(IsPrime(i) != 0)
       		{
       			s = m - IsPrime(i)*IsPrime(i);
       			if(s > 0)
       			{
       				printf("Gia tri can tim: %d = %d + %d*%d",m,s,IsPrime(i),IsPrime(i)); // in kết quả ra màn hình
       				break;
       			}
       		}
       	}
       	getch();
       }
       
       int IsPrime(int n)
       {
       	int i;
       	//nếu là 1,2,3 thì nó là số nguyên tố trả về chính nó.
       	if(n <= 3 && n > 0)
       	{
       		return n;
       	}
       	else
       	{
       		//kiểm tra xem n có phải số nguyên tố không
       		for( i = 2; i*i < n;i++)
       		{
       			if(n % i == 0)
       			{
       				return 0;
       			}
       			else
       			{
       				return n;
       			}
       		} 
       	}
       }
       Như anh đã nói ở trên là đề không rõ ràng ==> thuật toán của em cũng sai theo. Nhưng có vài điều cần lưu ý.
       Lưu ý định nghĩa số nguyên tố: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
       Đối với code của em, cơ bản là hàm xác định nguyên tố của em đã bị sai. Ví dụ em hãy thử test với số 9 có phải là nguyên tố không.
       Trong chương trình của em thử cho input là 18, 81 hoặc 1 số lớn hơn như 10010897 em sẽ thấy sai. (có 2 vấn đề là hàm xác định nguyên tố không đúng và chưa xử lý tràn số).
       University of Information Technology
       Cao Văn Nhàn _ CE10520355
       SĐT: 0188 403 4943

       Email: caovannhan2002@gmail.com

       Comment


       • #8
        Originally posted by 13520582 View Post
        Phân tích số N thành tổng các thừa số
        nguyên tố. Vd: 10 = 1 + 3^2.
        Bài này trước hết bạn tạo 1 mảng tạm để lưu các số nguyên tố.
        Tiếp theo bạn dùng thuật toán sau để phân tích số nguyên tố. Dùng vòng for để kiểm tra thôi, đơn giản .
        Code:
        int A[100]; // mang luu so nguyen to
        int i,j=0;
          for(i = 2; i <=n; i ++)
        	{
            if(n%i==0)
        		{
        			A[j]=i;
                    j++;
        			n=n-i;
        			if(n%2==0)
        			{
        				i=1;
        			}
        			else
        				i=2;
        		}
          }
        Sau khi đã lưu các số vào mảng A. Bạn chỉ cần xuất A ra, thêm "mắm muối" vào cho nó đẹp nữa là ok.

        P/s: Code trên làm gấp nên chưa chuyển thành hàm đc. Bạn tự chuyển nhé ! Chúc em thành công !!!:happy:

        Comment

        LHQC

        Collapse
        Working...
        X