mình mới chỉ học về assembly được có 2 tuần nên còn gà :sad::sad:, mong mọi người có thể giúp đỡ cho mình bài này với

Viết chương trình thực hiện các việc sau:
· Khai báo cấu trúc nhân viên (họ tên, ngày sinh) và nhập liệu cho 10 nhân viên

· Đọc và hiển thị lại thông tin danh sách nhân viên

· Sắp xếp các nhân viên theo ngày sinh, theo họ và tên sử dụng CÁC phương pháp sắp xếp thông dụng đã học.

· Dùng ngắt để lưu ra tệp và đọc lại từ tệp

Yêu cầu: thực hiện chương trình bằng C nhúng Assembly


cảm ơn các bạn rất nhiều!!! :happy::happy::happy: