Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bị lỗi ở tham biến và tham trị

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Ansi C] Bị lỗi ở tham biến và tham trị

  Trình biên dịch cứ báo lỗi này. Tại vì mình nghĩ là tham biến nên khai báo như vậy nhưng gcc vẫn báo lỗi.
  error: expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘&’ token

  Code:
  #include<stdio.h>
  
  void convert(int &x, int &y){
  	int x,y,temp;
  	temp = x;
  	x = y;
  	y = temp;
  	return 0;
  }
  
  int main(){
  	int a,b;
  	printf("Input a,b \n");
  	scanf("%d%d",&a,&b);
  	hoanvi(&a, &b);
  	printf("%d\t%d\n",a,b);
  	return 0;
  }

 • #2
  truyền tham chiếu 2 biến x, vào hàm thì sao còn khai bao 2 biến x y trong hàm nữa. lỗi nằm chỗ khai báo x y trong hàm kìa
  Originally posted by clevercoi View Post
  Trình biên dịch cứ báo lỗi này. Tại vì mình nghĩ là tham biến nên khai báo như vậy nhưng gcc vẫn báo lỗi.
  error: expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘&’ token

  Code:
  #include<stdio.h>
  
  void convert(int &x, int &y){
  	int x,y,temp;
  	temp = x;
  	x = y;
  	y = temp;
  	return 0;
  }
  
  int main(){
  	int a,b;
  	printf("Input a,b \n");
  	scanf("%d%d",&a,&b);
  	hoanvi(&a, &b);
  	printf("%d\t%d\n",a,b);
  	return 0;
  }
  :funny::brick::beauty::what:

  Comment


  • #3
   Lỗi:
   - Biến đã khởi tạo rồi thì trong hàm hoán vị không cần khai báo lại
   - hàm kiểu void mà lại còn return 0;
   - Trên ghi hàm convert() dưới gọi hàm hoanvi() @@
   - Trong hàm hoanvi, biến đầu vào không cần ghi &
   ==> Chú này hổng kiến thức cấp độ nặng, đọc lại sách đi thôi.:sexy:
   Code:
   #include<stdio.h>
   
   void hoanvi(int &x, int &y){
   	int temp;
   	temp = x;
   	x = y;
   	y = temp;
   }
   
   int main(){
   	int a,b;
   	printf("Input a,b \n");
   	scanf("%d%d",&a,&b);
   	hoanvi(a, b);
   	printf("%d\t%d\n",a,b);
   	return 0;
   }
   Biên dịch lại bằng Visual thì Ok
   09520652
   Phạm Bá Thành
   Last edited by 09520652; 06-11-2013, 21:16.
   Mail: ba.thanh9x@gmail.com
   YH: ba.thanh9x08

   Comment


   • #4
    Originally posted by clevercoi View Post
    Trình biên dịch cứ báo lỗi này. Tại vì mình nghĩ là tham biến nên khai báo như vậy nhưng gcc vẫn báo lỗi.
    error: expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘&’ token

    Code:
    #include<stdio.h>
    
    void convert(int &x, int &y){
    	int x,y,temp;
    	temp = x;
    	x = y;
    	y = temp;
    	return 0;
    }
    
    int main(){
    	int a,b;
    	printf("Input a,b \n");
    	scanf("%d%d",&a,&b);
    	hoanvi(&a, &b);
    	printf("%d\t%d\n",a,b);
    	return 0;
    }
    Biên dịch bằng gcc bị lỗi thế là đúng rồi, bắt lỗi tí nhé:
    - hoanvi # convert
    - line 3: C cho phép param kiểu &x? (lỗi compiler bắt)
    - khai báo biến trùng tên.
    - hàm convert kiểu void return 0?
    Code:
    #include<stdio.h>
    
    void swap(int *x, int *y){
    	int temp;
    	temp = *x;
    	*x = *y;
    	*y = temp;
    }
    
    int main(){
    	int a,b;
    	printf("Input a,b \n");
    	scanf("%d%d",&a, &b);
    	swap(&a, &b);
    	printf("%d\t%d\n", a, b);
    	return 0;
    }
    08520021
    Đỗ Trọng Ân
    Last edited by 08520021; 06-11-2013, 21:38.

    Comment


    • #5
     Originally posted by 08520021 View Post
     Biên dịch bằng gcc bị lỗi thế là đúng rồi, bắt lỗi tí nhé:
     - hoanvi # convert
     - line 3: C cho phép param kiểu &x? (lỗi compiler bắt)
     - khai báo biến trùng tên.
     - hàm convert kiểu void return 0?
     Code:
     #include<stdio.h>
     
     void swap(int *x, int *y){
     	int temp;
     	temp = *x;
     	*x = *y;
     	*y = temp;
     }
     
     int main(){
     	int a,b;
     	printf("Input a,b \n");
     	scanf("%d%d",&a, &b);
     	swap(&a, &b);
     	printf("%d\t%d\n", a, b);
     	return 0;
     }
     Sao khai báo luôn con trỏ temp thì lại báo lỗi segment default vậy mn?

     Comment


     • #6
      Originally posted by clevercoi View Post
      Sao khai báo luôn con trỏ temp thì lại báo lỗi segment default vậy mn?
      => Vì con trỏ temp chưa được cấp phát chứ sao? [MENTION=36419]clevercoi[/MENTION]: nên tìm hiểu một chút trước khi hỏi bạn nhé!

      Comment

      LHQC

      Collapse
      Working...
      X