Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bị lỗi ở tham biến và tham trị

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
  08520021
  Đỗ Trọng Ân

 • 08520021
  replied
  Originally posted by clevercoi View Post
  Sao khai báo luôn con trỏ temp thì lại báo lỗi segment default vậy mn?
  => Vì con trỏ temp chưa được cấp phát chứ sao? [MENTION=36419]clevercoi[/MENTION]: nên tìm hiểu một chút trước khi hỏi bạn nhé!

  Leave a comment:

 • clevercoi
  Thành viên mới

 • clevercoi
  replied
  Originally posted by 08520021 View Post
  Biên dịch bằng gcc bị lỗi thế là đúng rồi, bắt lỗi tí nhé:
  - hoanvi # convert
  - line 3: C cho phép param kiểu &x? (lỗi compiler bắt)
  - khai báo biến trùng tên.
  - hàm convert kiểu void return 0?
  Code:
  #include<stdio.h>
  
  void swap(int *x, int *y){
  	int temp;
  	temp = *x;
  	*x = *y;
  	*y = temp;
  }
  
  int main(){
  	int a,b;
  	printf("Input a,b \n");
  	scanf("%d%d",&a, &b);
  	swap(&a, &b);
  	printf("%d\t%d\n", a, b);
  	return 0;
  }
  Sao khai báo luôn con trỏ temp thì lại báo lỗi segment default vậy mn?

  Leave a comment:

 • 08520021
  Đỗ Trọng Ân

 • 08520021
  replied
  Originally posted by clevercoi View Post
  Trình biên dịch cứ báo lỗi này. Tại vì mình nghĩ là tham biến nên khai báo như vậy nhưng gcc vẫn báo lỗi.
  error: expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘&’ token

  Code:
  #include<stdio.h>
  
  void convert(int &x, int &y){
  	int x,y,temp;
  	temp = x;
  	x = y;
  	y = temp;
  	return 0;
  }
  
  int main(){
  	int a,b;
  	printf("Input a,b \n");
  	scanf("%d%d",&a,&b);
  	hoanvi(&a, &b);
  	printf("%d\t%d\n",a,b);
  	return 0;
  }
  Biên dịch bằng gcc bị lỗi thế là đúng rồi, bắt lỗi tí nhé:
  - hoanvi # convert
  - line 3: C cho phép param kiểu &x? (lỗi compiler bắt)
  - khai báo biến trùng tên.
  - hàm convert kiểu void return 0?
  Code:
  #include<stdio.h>
  
  void swap(int *x, int *y){
  	int temp;
  	temp = *x;
  	*x = *y;
  	*y = temp;
  }
  
  int main(){
  	int a,b;
  	printf("Input a,b \n");
  	scanf("%d%d",&a, &b);
  	swap(&a, &b);
  	printf("%d\t%d\n", a, b);
  	return 0;
  }
  08520021
  Đỗ Trọng Ân
  Last edited by 08520021; 06-11-2013, 21:38.

  Leave a comment:

 • 09520652
  Phạm Bá Thành

 • 09520652
  replied
  Lỗi:
  - Biến đã khởi tạo rồi thì trong hàm hoán vị không cần khai báo lại
  - hàm kiểu void mà lại còn return 0;
  - Trên ghi hàm convert() dưới gọi hàm hoanvi() @@
  - Trong hàm hoanvi, biến đầu vào không cần ghi &
  ==> Chú này hổng kiến thức cấp độ nặng, đọc lại sách đi thôi.:sexy:
  Code:
  #include<stdio.h>
  
  void hoanvi(int &x, int &y){
  	int temp;
  	temp = x;
  	x = y;
  	y = temp;
  }
  
  int main(){
  	int a,b;
  	printf("Input a,b \n");
  	scanf("%d%d",&a,&b);
  	hoanvi(a, b);
  	printf("%d\t%d\n",a,b);
  	return 0;
  }
  Biên dịch lại bằng Visual thì Ok
  09520652
  Phạm Bá Thành
  Last edited by 09520652; 06-11-2013, 21:16.

  Leave a comment:

 • 10520237
  Phạm Ngọc Ánh

 • 10520237
  replied
  truyền tham chiếu 2 biến x, vào hàm thì sao còn khai bao 2 biến x y trong hàm nữa. lỗi nằm chỗ khai báo x y trong hàm kìa
  Originally posted by clevercoi View Post
  Trình biên dịch cứ báo lỗi này. Tại vì mình nghĩ là tham biến nên khai báo như vậy nhưng gcc vẫn báo lỗi.
  error: expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘&’ token

  Code:
  #include<stdio.h>
  
  void convert(int &x, int &y){
  	int x,y,temp;
  	temp = x;
  	x = y;
  	y = temp;
  	return 0;
  }
  
  int main(){
  	int a,b;
  	printf("Input a,b \n");
  	scanf("%d%d",&a,&b);
  	hoanvi(&a, &b);
  	printf("%d\t%d\n",a,b);
  	return 0;
  }

  Leave a comment:

 • clevercoi
  Thành viên mới

 • Bị lỗi ở tham biến và tham trị

  Trình biên dịch cứ báo lỗi này. Tại vì mình nghĩ là tham biến nên khai báo như vậy nhưng gcc vẫn báo lỗi.
  error: expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘&’ token

  Code:
  #include<stdio.h>
  
  void convert(int &x, int &y){
  	int x,y,temp;
  	temp = x;
  	x = y;
  	y = temp;
  	return 0;
  }
  
  int main(){
  	int a,b;
  	printf("Input a,b \n");
  	scanf("%d%d",&a,&b);
  	hoanvi(&a, &b);
  	printf("%d\t%d\n",a,b);
  	return 0;
  }

LHQC

Collapse
Working...
X