Post: nghỉ tết!
User: 13520830
Infraction: Tạo thread thiếu chất lượng
Points: 1

Administrative Note:
Đặt tên tiêu đề không phù hợp

Message to User:
Khi đặt câu hỏi với Phòng đào tạo sinh viên cần đặt tiêu đề câu hỏi đầy đủ và rõ ràng,
Về nội dung thời gian nghỉ tết sinh viên xem lại kế hoạch đào tạo và những bài viết thắc mắc có cùng nội dung.

Original Post:
cho e hỏi lịch thi hk1 khóa 8 kết thúc ngày mấy để e còn biết đặt vé xe về?