Post: [Hỏi] Cho em hỏi làm cách nào để hủy đăng kí môn học
User: 11520108
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Message to User:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Original Post:
Em muốn hủy một số môn học nhưng đã hết thời gian đăng kí học phần. Vậy trong thời gian hiệu chỉnh thì em có được hủy môn học không. Hoặc nếu muốn hủy môn học thì phải làm thế nào?
Mọi người ai biết vào giúp em với. Em cảm ơn nhiều