Post: Nhờ thầy cô cùng các bạn khóa sau giúp đỡ về vấn đề tuyển sinh.
User: 07520313
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Message to User:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Original Post:
Tôi có đứa em năm nay nó muốn thi vào trường mình,nó có một thắc mắc muốn hỏi đó là:

Đăng ký thi vào ngành điểm cao(ví dụ phần mềm) nhưng không đủ điểm mà đủ điểm ngành điểm thấp hơn(ví dụ HTTT) thì có được nguyện vọng chuyển qua ngành điểm thấp hơn mà không phải xét nguyện vọng 2 không.

Quy chế của trường thay đổi nhiều so với khi tôi thi nên tôi không rõ cái này,mong quý thầy cô cùng các bạn khóa sau giúp đỡ.

Cảm ơn!