Post: Mất thẻ sinh viên mã số 11520315
User: 11520315
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Mọi thông báo mất đồ hoặc nhặt được đồ post trong topic: http://forum.uit.edu.vn/threads/3713-BANG-TIN-Cua-tim-nguoi-nguoi-tim-cua-

Message to User:
Mọi thông báo mất đồ hoặc nhặt được đồ post trong topic: http://forum.uit.edu.vn/threads/3713...nguoi-tim-cua-

Original Post:
Bạn nào nhặt được thẻ sinh viên mã số 11520315, cho mình xin lại nha. SĐT của mình 01679 175 279, mình cảm ơn nhiều !