mình là Nguyễn Thị Yến Linh, KHMT05. mình có để quên 1 usb màu đen, có treo hình con mèo ở phòng 303, tại máy 43. ai nhặt được usb của mình, vui lòng liên hệ với mình qua sđt 0126 550 9990. thanks