Mình gửi mọi người link tải tài liệu của buổi seminar của lớp IT002.E26 ngày 14/6 với 2 chủ đề:
1. Lập trình hướng đối tượng bài toán Mạch điện
2. Chuyên sâu về con trỏ trong C++

link