Có bạn nào học lớp IT005.E21 vào bữa cuối cùng không? Cho mình hỏi là thầy có thông báo cấu trúc đề thi với nội dung thi là gì không? Tks trước nha