Bạn nào học lớp VLKT thầy Chương .Cho mình hỏi ,thi cuối kỳ gồm phần nào
.Do nghỉ buổi cuối nên không biết :sweat::sweat: