Mình đang muốn học một khóa đào tạo chứng chỉ của Oracle. Có bạn nào có gợi ý học ở đâu trong khu vực TP.HCM không?:salute:
Vì trên mạng hiện giờ có quá nhiều nơi có thể học được chứng chỉ nhưng mình thấy toàn là học thông qua một cty tư nhân, chứ không phải trực tiếp của Oracle.:angry:
Không lẽ tới thẳng chi nhánh của oracle ở 115 Nguyễn Huệ, Q1 :sad: có bạn nào đã từng học cho mình ý kiến với:brick: