chào cả nhà mình đang muốn ôn tập để thi cao học tại trường UIT bạn nào có tài liệu ôn tập thì cho mình xin nếu bạn nào có tài liệu giấy cũng được có thể cho mình mượn photo cũng được