Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chỉ giùm em bài tập lập trình C

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
  13520747
  Nguyễn Trần Minh Tân

 • 13520747
  replied
  Originally posted by truonganpn View Post
  Tui thấy đề ghi rõ là "cho số nguyên dương" chứ có thấy có yêu cầu nào khác liên quan đến cái phần nguyên dương nữa đâu nhỉ
  Em cũng nghĩ giống thầy
  Ví dụ như trong đề thi ACM vừa rồi, "Dòng đầu tiên chứa t bộ test (0 < t <= 20)"
  như thế thì đâu có cần kiểm tra giá trị làm gì, mặc định bắt buộc phải nhập như thế rồi :funny:

  Leave a comment:

 • truonganpn
  Campus staff

 • truonganpn
  replied
  Originally posted by 11520327 View Post
  Dạ có muốn làm sai đề cũng không được, vì đề đã yêu cầu rõ là số nguyên dương.
  Tui thấy đề ghi rõ là "cho số nguyên dương" chứ có thấy có yêu cầu nào khác liên quan đến cái phần nguyên dương nữa đâu nhỉ

  Leave a comment:

 • 11520327
  Lăng Hoài Sang

 • 11520327
  replied
  Originally posted by truonganpn View Post
  Mấy bạn khóa trên phức tạp vấn đề quá. Các em nó chưa học if với cả else nói gì đến while. Kiểm tra điều kiện hay không là tùy yêu cầu của đề. Nếu đề không yêu cầu thì không cần kiểm tra, cứ xem như dữ liệu thõa. Còn muốn cẩn thận hơn thì... khai báo hai biến unsigned là được.
  Dạ có muốn làm sai đề cũng không được, vì đề đã yêu cầu rõ là số nguyên dương.

  Leave a comment:

 • 13520939
  Lê Văn Hiếu Trọng

 • 13520939
  replied
  Originally posted by 13520309 View Post
  Lên xin code là bị phản ánh đó em!! Gắng tư duy đi!

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  int main()
  {
  int a,b;
  printf("Nhap 2 so a va b: ");
  scanf("%d%d",&a,&b);
  printf("\na + b = %d",a + b);
  printf("\na - b = %d",a - b);
  printf("\na x b = %d",a * b);
  printf("\na : b = %f",(float)a / b);
  getch();
  }
  thư viện conio.h không có trong C chuẩn đó đại ca

  Leave a comment:

 • 13520309
  Hà Huy Hoàng

 • 13520309
  replied
  Lên xin code là bị phản ánh đó em!! Gắng tư duy đi!

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  int main()
  {
  int a,b;
  printf("Nhap 2 so a va b: ");
  scanf("%d%d",&a,&b);
  printf("\na + b = %d",a + b);
  printf("\na - b = %d",a - b);
  printf("\na x b = %d",a * b);
  printf("\na : b = %f",(float)a / b);
  getch();
  }

  Leave a comment:

 • truonganpn
  Campus staff

 • truonganpn
  replied
  Originally posted by 13520939 View Post
  Chổ dòng nhập 2 số nguyên dương bạn nên cho vào (do....while) để kiểm tra điều kiện dương nữa nhé
  Originally posted by 11520327 View Post
  Một chương trình tưởng như đơn giản nhưng lại không đơn giản. Tất cả bài ở trên làm sai, không kiểm tra điều kiện của a và b. a và b là 2 số nguyên dương.
  Mấy bạn khóa trên phức tạp vấn đề quá. Các em nó chưa học if với cả else nói gì đến while. Kiểm tra điều kiện hay không là tùy yêu cầu của đề. Nếu đề không yêu cầu thì không cần kiểm tra, cứ xem như dữ liệu thõa. Còn muốn cẩn thận hơn thì... khai báo hai biến unsigned là được.

  Leave a comment:

 • 11520327
  Lăng Hoài Sang

 • 11520327
  replied
  Originally posted by 12520054 View Post
  code != cos
  Em tưởng tượng xem mình cần cái gì. Rồi tìm hiểu cái đó. Sau đó thể hiện nó ra code. :happy:
  Điều này chỉ đúng khi em đã nắm được ngôn ngữ, lúc này ngôn ngữ như công cụ để em thể hiện ý tưởng. Còn với những bạn mới, chưa lập trình bao giờ hoặc chưa học lập trình C. Ý tưởng tuy đã có, nhưng không nắm được công cụ thì sao mà viết được?
  11520327
  Lăng Hoài Sang
  Last edited by 11520327; 12-09-2014, 11:46.

  Leave a comment:

 • 11520327
  Lăng Hoài Sang

 • 11520327
  replied
  Originally posted by 14520048 View Post
  Cho 2 số nguyên dương a và b, tính tổng hiệu tích thương của 2 số đó, vui lòng chỉ em viết cos lập trình C của bài này với
  Một chương trình tưởng như đơn giản nhưng lại không đơn giản. Tất cả bài ở trên làm sai, không kiểm tra điều kiện của a và b. a và b là 2 số nguyên dương.
  Code:
  #include<stdio.h>
  
  int main()
  {
  	int a;
  	int b;
  	
  	// Thao tac nhap
  	do
  	{
  		printf("Nhap so nguyen duong A: ");
  		scanf("%d", &a);
  	}while(a<1); // Nhap cho toi khi a > 0
  	
  	do
  	{
  		printf("Nhap so nguyen duong B: ");
  		scanf("%d", &b);
  	}while(b<1); // Nhap cho toi khi b > 0
  
  	// Thao tac tinh toan
  	printf("A: %d\nB: %d\n",a,b);
  	printf("Tong: %d\n", a+b);
  	printf("Hieu: %d\n", a-b);
  	printf("Tich: %d\n", a*b);
  	if(b!=0)
  	{
  		printf("Thuong: %.2f\n", (float)a/b);
  	}
  	else
  	{
  		printf("B = 0\n");
  	}
  	
  	return 0;
  }

  Leave a comment:

 • 13520939
  Lê Văn Hiếu Trọng

 • 13520939
  replied
  Originally posted by 14520595 View Post
  Mình làm vầy
  #include <stdio.h>
  main ()
  {
  int a,b; //Khai báo bi?n a và b
  printf ("Nhap vao 2 so a va b\n");
  scanf ("%d%d",&a,&b);
  if (b==0)
  {printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
  printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
  printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
  printf ("Thuong khong xac dinh\n");}
  else
  {
  printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
  printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
  printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
  printf ("\nThuong cua %d va %d la %f",a,b,(float)a/b);}

  return 0;

  }
  Chổ dòng nhập 2 số nguyên dương bạn nên cho vào (do....while) để kiểm tra điều kiện dương nữa nhé

  Leave a comment:

 • 13520336
  Huỳnh Thành Hưng

 • 13520336
  replied
  Code:
  #include <stdio.h>
  main ()
  {
  int a,b; //Khai báo bi?n a và b
  printf ("Nhap vao 2 so a va b\n");
  scanf ("%d%d",&a,&b);
  if (b==0)
  {printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
  printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
  printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
  printf ("Thuong khong xac dinh\n");}
  else 
  {
  printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
  printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
  printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
  printf ("\nThuong cua %d va %d la %f",a,b,(float)a/b);}
  
  return 0;
  
  }
  chú ý yêu cầu đề bài.
  thứ 2, e dư 3 dòng code :nosebleed:

  Leave a comment:

 • 13520604
  Nguyễn Tấn Phát

 • 13520604
  replied
  Originally posted by 14520595 View Post
  Mình làm vầy
  #include <stdio.h>
  main ()
  {
  int a,b; //Khai báo bi?n a và b
  printf ("Nhap vao 2 so a va b\n");
  scanf ("%d%d",&a,&b);
  if (b==0)
  {printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
  printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
  printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
  printf ("Thuong khong xac dinh\n");}
  else
  {
  printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
  printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
  printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
  printf ("\nThuong cua %d va %d la %f",a,b,(float)a/b);}

  return 0;

  }
  2 số nguyên dương a và b em nhé :shock:

  Leave a comment:

 • 14520595
  Lâm Vĩnh Nguyên

 • 14520595
  replied
  Originally posted by 14520048 View Post
  Cho 2 số nguyên dương a và b, tính tổng hiệu tích thương của 2 số đó, vui lòng chỉ em viết cos lập trình C của bài này với
  Mình làm vầy
  #include <stdio.h>
  main ()
  {
  int a,b; //Khai báo bi?n a và b
  printf ("Nhap vao 2 so a va b\n");
  scanf ("%d%d",&a,&b);
  if (b==0)
  {printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
  printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
  printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
  printf ("Thuong khong xac dinh\n");}
  else
  {
  printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
  printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
  printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
  printf ("\nThuong cua %d va %d la %f",a,b,(float)a/b);}

  return 0;

  }
  14520595
  Lâm Vĩnh Nguyên
  Last edited by 14520595; 12-09-2014, 00:12.

  Leave a comment:

 • 13520939
  Lê Văn Hiếu Trọng

 • 13520939
  replied
  Originally posted by 14520048 View Post
  Cho 2 số nguyên dương a và b, tính tổng hiệu tích thương của 2 số đó, vui lòng chỉ em viết cos lập trình C của bài này với
  Bạn đã nhập vào 2 số nguyên dương được chưa? còn tính tổng hiệu gì đó thì ( giả sử khai báo int a,b a + b, a/b, a*b...viết thế máy nó cũng hiểu rồi nhé

  Leave a comment:

 • 12520054
  Trần Hữu Danh

 • 12520054
  replied
  code != cos
  Em tưởng tượng xem mình cần cái gì. Rồi tìm hiểu cái đó. Sau đó thể hiện nó ra code. :happy:
  Originally posted by 14520048 View Post
  Cho 2 số nguyên dương a và b, tính tổng hiệu tích thương của 2 số đó, vui lòng chỉ em viết cos lập trình C của bài này với

  Leave a comment:

 • 13520747
  Nguyễn Trần Minh Tân

 • 13520747
  replied
  Originally posted by 14520048 View Post
  Cho 2 số nguyên dương a và b, tính tổng hiệu tích thương của 2 số đó, vui lòng chỉ em viết cos lập trình C của bài này với
  Chỉ là bài tập nhập xuất cơ bản thôi nhé bạn
  Bạn có thể tham khảo bài viết này để biết cách sử dụng hai hàm printf, scanf trong C
  http://www.stdio.vn/articles/read/14...co-ban-trong-c

  Leave a comment:

LHQC

Collapse
Working...
X