Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giúp em giải bài này với

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [C++] Giúp em giải bài này với

  Đề: Nhập tên, số báo danh, năm sinh, điểm các môn toán lý hóa của 3 học sinh và in ra
  Em làm code này nhưng nó thiếu thiếu gì. Chạy vẫn đúng mà thiếu các bước nhập thông tin

  #include <stdio.h>
  void main()
  {
  int namsinh;
  char ten[10];
  float a, b, c;
  scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);
  scanf("%s%d", ten, &namsinh);
  printf("Ten sinh vien la: %s\n");
  printf("Nam sinh: %d\n");
  printf("Diem toan la: %f", a);
  printf("Diem ly la: %f", b);
  printf("Diem hoa la: %f", c);

  }
  aothungiadinh.info , http://ow.ly/SUVH30dWNIr

 • #2
  bộ nhớ đệm

  cái này là do bộ nhớ đệm bị tràn do lệnh scanf();
  em chịu khó nghiên cứu thêm lệnh fflush(stdin) nha, sẽ có nhiều điều để học đó

  Comment


  • #3
   Code:
   #include <stdio.h>
   void main()
   {
   int namsinh;
   char ten[10];
   float a, b, c;
   scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);
   scanf("%s%d", [B][COLOR="#B22222"]&[/COLOR][/B]ten, &namsinh);
   printf("Ten sinh vien la: %s\n",[COLOR="#B22222"][B]ten[/B][/COLOR]);
   printf("Nam sinh: %d\n",[COLOR="#B22222"][B]namsinh[/B][/COLOR]);
   printf("Diem toan la: %f", a);
   printf("Diem ly la: %f", b);
   printf("Diem hoa la: %f", c);
   
   }
   theo a nghĩ là sửa như vậy

   Comment


   • #4
    Em dùng hàm gets để nhập chuỗi có khoảng trắng nhé. fflush(stdin) cũng rất cần thiết và quan trọng trong việc nhập chuỗi nên em ráng tìm hiểu ^^
    Đừng bán rẻ mình...
    Mà phải BÁN ĐÚNG GIÁ!!!

    Comment


    • #5
     Nếu để scanf và printf như vậy thì sẽ sai thứ tự nhập dẫn đến sai định dạng của biến thì phải. Theo mình là vậy

     Comment


     • #6
      Bạn xem được không nhé
      #include <stdio.h>
      void main()
      {
      int namsinh;
      char ten[10];
      float a, b, c;
      scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);
      scanf("%s%d", &ten, &namsinh);
      printf("Ten sinh vien la: %s\n",ten);
      printf("Nam sinh: %d\n",namsinh);
      printf("Diem toan la: %f", a);
      printf("Diem ly la: %f", b);
      printf("Diem hoa la: %f", c);

      }

      Comment


      • #7
       Code:
       #include<stdio.h>
       
       int main()
       {
       	int namsinh;
       	char ten[10];
       	float a, b, c;
       
       	scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);
       
       	fflush(stdin);
       	gets(ten);
       
       	scanf("%d", &namsinh);
       
       	printf("Ten sinh vien la: %s\n",ten);
       	printf("Nam sinh: %d\n",namsinh);
       	printf("Diem toan la: %f", a);
       	printf("Diem ly la: %f", b);
       	printf("Diem hoa la: %f", c);
       
       	return 0;
       }

       Comment

       LHQC

       Collapse
       Working...
       X