Đại Học Monash là đại học lớn nhất và nằm trong nhóm 8 trường đại học dẫn đầu của Úc (Group of Eight). Cuộc thi tìm hiểu về ĐH Monash giúp các bạn học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về một trường đại học tiêu biểu của Úc, tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin chính thức qua Internet và khả năng viết tiếng Anh.


NHIỀU GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN CHO CUỘC THI


[ulist]
[*]

2 giải nhất: mỗi giải một máy tính bảng iPad 2.
[*]

2 giải nhì: mỗi giải 10 triệu đồng.
[*]

2 giải ba: mỗi giải 7 triệu đồng. [/ulist]

Đối tượng: học sinh cấp 3 trung học phổ thông và sinh viên đại học, quốc tịch Việt Nam.


Xem thông tin chi tiết về cuộc thi ở: MonashUniversityCompetition