Announcement

Collapse
No announcement yet.

[C] Hàm calloc

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
  08520297
  Nguyễn Tam Phương

 • 08520297
  replied
  Hàm calloc cũng như malloc, dùng để cấp phát bộ nhớ và trả về con trỏ đến đầu vùng nhớ được cấp phát, nó khác malloc ở chỗ (ngoài danh sách tham số ra) nó sẽ xóa sạch (gán các byte bằng 0) vùng nhớ mà nó cấp phát, malloc thì không làm việc này.

  Leave a comment:

 • toannv
  Phòng CôngTác SinhViên

 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520692 View Post
  Thầy giảng nhanh quá, và em đọc tài liệu không đề cập sâu vấn đề này! anh có tài liệu nào không ạ???
  p = calloc(number of element, sizeof(one element))
  Hàm này làm nhiệm vụ đi kiếm vùng nhớ nào còn trống cỡ n * sizeof(one element) , sau đó đánh dấu vùng nhớ đó đã được sử dụng và trả về địa chỉ cho biến p.

  Lần sau em rút kinh nghiệm: hỏi ngay tại lớp cho nó "hot".

  Leave a comment:

 • 14520692
  Đoàn Thiên Phúc

 • 14520692
  replied
  Thầy giảng nhanh quá, và em đọc tài liệu không đề cập sâu vấn đề này! anh có tài liệu nào không ạ???

  Leave a comment:

 • tara95
  Thành viên mới

 • tara95
  replied
  Originally posted by 14520692 View Post
  Hàm calloc là hàm cấp phát bộ nhớ trong C. nhưng em vẫn chưa rõ công dụng của nó cụ thể thế nào. sau khi cấp phát thì con trỏ trở thành gì? sử dụng con trỏ ấy ra sao???
  Em hỏi những câu hỏi trên chứng tỏ em chưa tìm hiểu nắm rõ kiến thức lý thuyết về con trỏ.

  Leave a comment:

 • 14520692
  Đoàn Thiên Phúc

 • 14520692
  started a topic [Ansi C] [C] Hàm calloc

  [C] Hàm calloc

  Hàm calloc là hàm cấp phát bộ nhớ trong C. nhưng em vẫn chưa rõ công dụng của nó cụ thể thế nào. sau khi cấp phát thì con trỏ trở thành gì? sử dụng con trỏ ấy ra sao???

LHQC

Collapse
Working...
X