E đang làm bài phân tích và thiết kế hệ thống thông tin về hệ thống hỗ trợ kinh doanh của 1 công ty du lịch.Cho e hỏi mô hình HT hỗ trợ kinh doanh ở 1 công ty du lịch như thế nào?Bác nào biết chỉ giáo e với! help me!