Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nơi luyện tập về lập trình C - Môn Nhập môn Lập trình

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 14520138
  replied
  Thầy ơi cho em hỏi bài này sai chỗ nào hay la do chạy quá chậm ?
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  int main()
  {
      
  unsigned long long i,n;
      
  int dem;
      while(
  scanf ("%lld",&n)>0)
      {    
          
  dem=0;
          for (
  i=2;i<=n;i++)
              {
                  if (
  n%i==0)
                      {
                          
  dem++;
                          
  n/=i;
                          
  i--;
                      }
              }            
          
  printf ("%d\n",dem);
      }

  Last edited by 14520138; 28-12-2014, 22:57.

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520138 View Post
  Thầy ơi cho em hỏi bài S:số thừa số nguyên tố là nhập 1 số hay nhiều số...nếu nhiều số thì có cần dừng chương trình khi không nhập số nữa không?
  Như bài R trên đó em

  Leave a comment:


 • 14520138
  replied
  Thầy ơi cho em hỏi bài S:số thừa số nguyên tố là nhập 1 số hay nhiều số...nếu nhiều số thì có cần dừng chương trình khi không nhập số nữa không?

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520758 View Post
  Em cảm ơn thầy! mà sao break được mà return không được vậy thầy????:doubt:
  thực ra em còn chỉnh thêm 1 chỗ nữa
  PHP Code:
  #include <stdio.h> 
  #include <string.h> 
  main() 

      
  char str[100]; 
      
  int ijdodai
      while (
  gets(str)!=NULL
      { 
          if (
  strlen(str)==0) break; 
          
  int kt=1
          
  dodaistrlen(str); 
          for(
  i=0i<dodai;i++) 
              if (
  str[i]!=str[dodai-1-i])  
                  { 
                      
  printf("1\n"); 
                      
  kt=0
                      break; 
                   
                  } 
          if (
  kt==1printf("0\n"); 
      } 

  Leave a comment:


 • 14520758
  replied
  Em cảm ơn thầy! mà sao break được mà return không được vậy thầy????:doubt:

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520758 View Post
  Thầy kiểm tra hộ em bài R sao em test rất kĩ mà vẫn Wrong Answer....
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  main()
  {
      
  char str[100];
      
  int ijdodai;
      while (
  gets(str))
      {
          if (
  strlen(str)==0) return;
          
  int kt=1;
          
  dodaistrlen(str);
          for(
  i=0i<dodai;i++)
              if (
  str[i]!=str[dodai-1-i]) 
                  {
                      
  printf("1\n");
                      
  kt=0;
                      break;
                  
                  }
          if (
  kt==1printf("0\n");
      }

  Em chỉnh chỗ dong 9 thành (strlen(str)==0) break;

  Leave a comment:


 • 14521199
  replied
  <>''""''//

  Leave a comment:


 • 14520758
  replied
  Thầy kiểm tra hộ em bài R sao em test rất kĩ mà vẫn Wrong Answer....
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  main()
  {
      
  char str[100];
      
  int ijdodai;
      while (
  gets(str))
      {
          if (
  strlen(str)==0) return;
          
  int kt=1;
          
  dodaistrlen(str);
          for(
  i=0i<dodai;i++)
              if (
  str[i]!=str[dodai-1-i]) 
                  {
                      
  printf("1\n");
                      
  kt=0;
                      break;
                  
                  }
          if (
  kt==1printf("0\n");
      }

  Leave a comment:


 • 14520662
  replied
  Originally posted by toannv View Post
  .. là do nhiều bài quá nên số service đáp ứng ko kịp. Hiện nay Tôi đã nân lên 20 service chấm bài rồi


  Từ bài K trở đi thì ko có nhập từ file mà nhập từ bàn phím
  Khi em test tay thì nó chạy ổn. Còn khi em test tự động bằng máy thì máy sẽ đẩy dữ liệu vào stdin và kết thúc bằng .... phím Ctrl + Z. Gặp cái này thì nó không bao giờ kết thúc vòng lặp được. Do đó em tham khảo ở bài giải của bài D http://acm.uit.edu.vn/pc2team/dist/Login/BaiD.c
  Thanks thầy :byebye: Giờ em đã hiểu tại sao cái bài kia summit toàn wrong answer :s:brick:
  Nguyên nhân <---- fflush(stdin);:sure:

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520496 View Post
  Email: 14520496@gm.uit.edu.vn
  Thầy tạo giúp em với ạ, cảm ơn thầy.
  Em dùng cái user có trên trang đó đi em

  Leave a comment:


 • 14520496
  replied
  Email: 14520496@gm.uit.edu.vn
  Thầy tạo giúp em với ạ, cảm ơn thầy.

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520052 View Post
  Pending... là bị sao vậy thầy ?!
  .. là do nhiều bài quá nên số service đáp ứng ko kịp. Hiện nay Tôi đã nân lên 20 service chấm bài rồi

  Originally posted by 14520662 View Post
  Mấy cái hàm trên em không có điền vô đây -,-.
  Ý em là cách Nhập như vậy là đúng chưa? Nó báo lỗi là Time Limit exceeded chứ không phải wrong anwser thây ơi
  Từ bài K trở đi thì ko có nhập từ file mà nhập từ bàn phím
  Khi em test tay thì nó chạy ổn. Còn khi em test tự động bằng máy thì máy sẽ đẩy dữ liệu vào stdin và kết thúc bằng .... phím Ctrl + Z. Gặp cái này thì nó không bao giờ kết thúc vòng lặp được. Do đó em tham khảo ở bài giải của bài D http://acm.uit.edu.vn/pc2team/dist/Login/BaiD.c
  Last edited by toannv; 27-12-2014, 16:12.

  Leave a comment:


 • 14520052
  replied
  Pending... là bị sao vậy thầy ?!

  Leave a comment:


 • 14520662
  replied
  Originally posted by toannv View Post
  Cuộc sống là vậy
  Nếu thấy chưa ổn thì các bạn cứ post lên đây  Hàm decryption đâu có đâu -> chương trình báo lỗi
  Mấy cái hàm trên em không có điền vô đây -,-.
  Ý em là cách Nhập như vậy là đúng chưa? Nó báo lỗi là Time Limit exceeded chứ không phải wrong anwser thây ơi
  Last edited by 14520662; 27-12-2014, 11:08.

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520138 View Post
  Một dấu cách không biết vô tình hay cố ý của thầy trong bộ test đã làm e tan nát :sosad:
  Cuộc sống là vậy
  Nếu thấy chưa ổn thì các bạn cứ post lên đây

  Originally posted by 14520662 View Post
  Thầy cho em cái Mẫu input từ bài K trở đi với!
  Ví dụ như Bài Lũy Thừa thì mình cho nó lặp vô hạn có điều kiện dừng không?
  Ví dụ bài Ceasar code nó bị Time Limit Exceeded?
  PHP Code:
  main()
  {
      
  char s[100];
      while(
  1)
      {
         
  gets(s);
         if(
  s[0]=='\0') break;
          if(
  s[0]=='~')
      {
          
  decryption(s,ch2num(s[1]));
          
  printf("%s\n",s);
      }
      else 
  printf("%s\n",s);
      }

  Hàm decryption đâu có đâu -> chương trình báo lỗi
  Last edited by toannv; 27-12-2014, 10:57.

  Leave a comment:

LHQC

Collapse
Working...
X