Tình trạng: bể màn hình
Mình bán xác 200 k (giá rất rẻ cho cái xác ) )

Liên hệ : 01648360663 (no sms) hoặc Facebook: https://www.facebook.com/tahio.Vanahito?fref=ts
hình thật của em nó
2014-11-06-404.jpg2014-11-06-405.jpg