Đã bán , admin xóa bài giùm , thanks vinamilk :love:
Attached Files