Announcement

Collapse
No announcement yet.

Code của mình bị lỗi ???

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Code của mình bị lỗi ???

  Đề: In ra tổng lớn nhất của k phần tử liên tiếp trên mảng. Đây là đoạn code của mình
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  #include <conio.h>
  [COLOR="#0000FF"]void[/COLOR] nhap([COLOR="#0000FF"]int[/COLOR] a[], [COLOR="#0000FF"]int[/COLOR] &n)
  {
  	printf([COLOR="#B22222"]"Nhap n phan tu = "[/COLOR]);
  	scanf([COLOR="#B22222"]"%d"[/COLOR], &n);
  	for ([COLOR="#0000FF"]int[/COLOR] i = 0; i < n; i++)
  	{
  		printf([COLOR="#B22222"]"Nhap a[%d]= "[/COLOR], i);
  		scanf([COLOR="#B22222"]"%d"[/COLOR], &a[i]);
  	}
  }
  
  [COLOR="#0000FF"]void[/COLOR] tinhtongmax([COLOR="#0000FF"]int[/COLOR] a[], int n)
  {
  	[COLOR="#0000FF"]int[/COLOR] k, max, dem = 0, s = 0;
  	printf([COLOR="#B22222"]"Nhap k phan tu lien tiep: "[/COLOR]);
  	scanf([COLOR="#B22222"]"%d"[/COLOR], &k);
  	[COLOR="#0000FF"]for [/COLOR]([COLOR="#0000FF"]int[/COLOR] i = 0; i < n; i++)
  	{
  		[COLOR="#0000FF"]if[/COLOR] (max < a[i]) max = a[i];
  	}
  	[COLOR="#0000FF"]for[/COLOR] ([COLOR="#0000FF"]int[/COLOR] j = max; j >0; j--)
  	{		
  		[COLOR="#0000FF"]for[/COLOR] ([COLOR="#0000FF"]int[/COLOR] i = 0; i < n; i++)
  		{
  			[COLOR="#0000FF"]if[/COLOR] (j == a[i]) dem++;
  			[COLOR="#0000FF"]if[/COLOR] (dem < k) s = s + j;
  		}
  	}
  	printf([COLOR="#B22222"]"Tong lon nhat cua k phan tu lien tiep la: %d"[/COLOR], s);
  }
  [COLOR="#0000FF"]void[/COLOR] main()
  {
  	[COLOR="#0000FF"]int[/COLOR] a[100], n;
  	nhap(a, n);
  	tinhtongmax(a, n);
  }
  Build thì không có lỗi nhưng tới đoạn Debug lại xuất hiện lỗi ~.~
  Ai giúp mình với.

 • #2
  Mình không biết thuật toán bạn đúng không nhưng mình nghĩ đoạn này sai.
  if (max < a[i]) max = a[i];
  max của bạn chưa có gì thì sao so sánh được. gán mặc định max = a[0] chẳng hạn.
  Có điều xuống dưới bạn lại viết:
  for (int j = max; j >0; j--){...}
  Hình như có gì đó không đồng bộ giữa 2 cái max này. một là chỉ số, một lại là giá trị của phần tử
  :love:
  Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ.
  :cry:

  Comment


  • #3
   Có cách nào chạy 1 vòng for mà ra kết quả không ta?

   Comment


   • #4
    bạn patse cái lỗi lên thì mọi người sẽ giúp chính xác và nhanh hơn

    Comment


    • #5
     [MENTION=60099]14520235[/MENTION] bạn xem reply của anh [MENTION=11649]11520139[/MENTION], anh đó nhận xét đúng rồi đó bạn.


     [MENTION=11837]11520327[/MENTION] mình có code chạy 1 vòng lặp
     PHP Code:
     #include <iostream>
     #include <cstdlib>
     using namespace std;
     int main()
     {
         
     //
         // Khoi tao
         //
         
     int arr[19] = {12341, -2, -36237171841, -2, -3}; 
         
     int length sizeof(arr) / sizeof(*arr);
         
         
     //
         // Nguoi dung nhap so k
         //
         
     int k;
         
     cout << "Nhap so k : ";
         
     cin >> k;


         
     //
         // Khoi tao cho max bang tong k so dau tien
         // max = sum = arr[0] + arr[1] + ... arr[k - 1]
         //
         
     int max 0;
         
     int sum 0;
         for(
     int counter counter ; ++ counter)
             
     sum sum arr[counter];
         
     max sum;

         
     //
         // Duyet mang
         // Tim ra tong lon nhat
         // Lien tuc them phan tu cuoi, va bo di phan tu dau tien
         // Vi du sum = arr[0] + arr[1] + ... arr[k - 1]
         // sum tiep theo sum = sum - arr[0] + arr[k]
         //
         
     for(int counter counter length ; ++ counter){
             
     //
             // Them phan tu cuoi, bo phan tu dau tien
             
     sum sum arr[counter] - arr[counter k];

             
     //
             // So sanh voi max
             
     if(sum max)
                 
     max sum;
         }


         
     //
         // In ra ket qua
         //
         
     cout << "Tong " << << " so lien tiep lon nhat la : " << max;
         
     cout << endl;


         
     //
         // Thong bao chay thanh cong
         //
         
     return 0;

     nguyendauit@gmail.com

     Comment


     • #6
      Mình giải quyết được rồi, cảm mọi người :byebye:

      Comment

      LHQC

      Collapse
      Working...
      X