Nhà văn hóa sinh viên có cung cấp:
- Chỗ trọ
- Nơi khám bệnh(BV Chợ Rẫy)+phát thuốc
miễn phí dành cho thí sinh
Liên hệ: ĐT: 0838337915 hoặc 0985939346 gặp Chị Đức