Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 1

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
  toannv
  Trưởng phòng CôngTác SinhViên

 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520007 View Post
  Bài 189: Rotate an array of n elements to the right by k steps.

  For example, with n = 7 and k = 3, the array [1,2,3,4,5,6,7] is rotated to [5,6,7,1,2,3,4].

  Note:
  Try to come up as many solutions as you can, there are at least 3 different ways to solve this problem.

  Code:
  void rotate(int* nums, int numsSize, int k) {
    if( k==0 || k==numsSize)
      return;
    int i=0;
    int count=0;
    int prev = nums[0];
    while (count < numsSize)
    {
      int j = ( i + k ) % numsSize;
      
      int temp = nums[j];
      nums[j] = prev;
      prev = temp;
      
      i = j;
      count ++;
    }
  }
  HELP: làm sao để mình sữa lỗi nhập bên dưới::unhappy: Thầy và các bạ giúp em!!!
  Input:
  [1,2,3,4,5,6], 2
  Output:
  [3,2,1,4,1,6]
  Expected:
  [5,6,1,2,3,4]

  Em hiểu sai đề rồi. Bài này Tôi có nói phương pháp "xoay gương" rồi

  Leave a comment:

 • 13521005
  Hồ Hoàng Tùng

 • 13521005
  replied
  Originally posted by 14520769 View Post
  khi j chạy tới 1 (tức nums[j] = -3) anh đảo lộn lại trật tự result (result[0] = index) thì nó mới ra được kết quả. Em nghĩ vậy không biết đúng không
  đúng rồi. còn phải đảo trật tự lại nữa.
  vậy là ăn may rồi :sweat:

  Leave a comment:

 • 14520769
  Lã Hoàng Thái Sơn

 • 14520769
  replied
  Originally posted by 13521005 View Post
  PHP Code:
  if (index <= 0)
  continue;
  if (
  j+== index)
  continue; 
  cái này em thấy không thỏa đáng, vì index của anh đâu có bao giờ lưu giá trị âm đâu mà continue, j cũng z, nếu như j chạy tuyến tính từ 0 -> n-2 thì gặp 1 cái chắc là nó cũng ra rồi cũng không cần kiểm tra điều kiện nữa

  cái vd của em sai thiệt (tại không để ý kĩ cái code ), nhưng mà vd của anh thì có vẻ như nó sẽ không ra đáp án được cho bài này, vì với vòng for dùng để nhập hash con vị trí của con -3 đã bị chèn bởi vị trí con 3 rồi nên không có cách nào tìm lại được, trừ khi là ở vòng
  PHP Code:
  for (int j 0numsSize 1j++)
      {
          
  target nums[j];

          if (
  >= 0)
              
  index hashtable[t];
          else
              
  index =  - hashtable[-t];
          if ((
  1) >= index)
              continue;
          
  result[0] = 1;
          
  result[1] = index;
              
          return 
  result;
      } 
  khi j chạy tới 1 (tức nums[j] = -3) anh đảo lộn lại trật tự result (result[0] = index) thì nó mới ra được kết quả. Em nghĩ vậy không biết đúng không

  Leave a comment:

 • 14520007
  Ngô Duy Ân

 • 14520007
  replied
  Bài 189: Rotate an array of n elements to the right by k steps.

  For example, with n = 7 and k = 3, the array [1,2,3,4,5,6,7] is rotated to [5,6,7,1,2,3,4].

  Note:
  Try to come up as many solutions as you can, there are at least 3 different ways to solve this problem.

  Code:
  void rotate(int* nums, int numsSize, int k) {
    if( k==0 || k==numsSize)
      return;
    int i=0;
    int count=0;
    int prev = nums[0];
    while (count < numsSize)
    {
      int j = ( i + k ) % numsSize;
      
      int temp = nums[j];
      nums[j] = prev;
      prev = temp;
      
      i = j;
      count ++;
    }
  }
  HELP: làm sao để mình sữa lỗi nhập bên dưới::unhappy: Thầy và các bạ giúp em!!!
  Input:
  [1,2,3,4,5,6], 2
  Output:
  [3,2,1,4,1,6]
  Expected:
  [5,6,1,2,3,4]

  Leave a comment:

 • toannv
  Trưởng phòng CôngTác SinhViên

 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520979 View Post
  phòng nào vậy thầy? em không thấy đề cập đến địa điểm.
  Phòng của ... buổi 1,2 đó em: http://forum.uit.edu.vn/threads/55625

  Leave a comment:

 • 14520052
  Lâm Minh Bảo

 • 14520052
  replied
  PHP Code:
  using namespace std;
  class 
  Solution {
  public:
      
  vector<inttwoSum(vector<int>& numsint target) {
          
  map<int,intA;
          
  int i,n,x;
          for (
  i=0n=nums.size(); i<n;i++)
              
  A[nums[i]] = i;
          for (
  i=0;;i++)
          {
              
  target nums[i];
              if (
  A.find(x)!=A.end()&&A.find(x)->second!=i)
                  break;
          }
          
  vector<intresult;
          
  result.push_back(i+1);
          
  result.push_back(A.find(x)->second+1);
          return 
  result;
      }
  }; 
  Code C++ dùng STL

  Leave a comment:

 • 14520979
  Trần Khánh Toàn

 • 14520979
  replied
  Originally posted by toannv View Post
  Mai học lúc 10:00 nhé các bạn!
  Phòng máy sẽ mở cửa lức 9:30
  phòng nào vậy thầy? em không thấy đề cập đến địa điểm.

  Leave a comment:

 • truonganpn
  Campus staff

 • truonganpn
  replied
  Test bài này có vẻ cho số nhỏ nên hầu hết đều dùng mảng đánh dấu để hash nhỉ. Có ai nghĩ thử trường hợp trong mảng input có số nào đó xêm xêm... 1 tỷ xem

  Leave a comment:

 • 13521005
  Hồ Hoàng Tùng

 • 13521005
  replied
  Originally posted by 14520769 View Post
  cái này em thấy k được anh ơi, lỡ mảng {-3, 3, 5} target = 2 thì sao
  cảm ơn bạn đã quan tâm bài của mình
  bạn nhận định đúng vấn đề nhưng ví dụ của bạn chưa chính xác
  ở ví dụ của bạn nếu j = 0
  thì t = 5 => hash[5] = 3 => return (j+1 và hash[5]) tức (1; 3) vẫn thoả
  bạn thử kiểm tra lại với bộ {5;-3;3} target = 2 xem
  sau đó hãy kiểm tra hộ mình nếu mình sửa đoạn
  PHP Code:
  if (j+> = index)
  continue; 
  thành
  PHP Code:
  if (index <= 0)
  continue;
  if (
  j+== index)
  continue; 
  cảm ơn bạn :happy:

  mẹo ở đây là nếu trong mảng ban đầu có 2 số ngịch đảo nhau, thì mảng hash chỉ lưu được số ở sau.
  nhưng ta vẫn có thể kiểm tra số còn lại với vai trò là số thứ nhất (nums[j])
  13521005
  Hồ Hoàng Tùng
  Last edited by 13521005; 06-07-2015, 19:10.

  Leave a comment:

 • toannv
  Trưởng phòng CôngTác SinhViên

 • toannv
  replied
  Mai học lúc 10:00 nhé các bạn!
  Phòng máy sẽ mở cửa lức 9:30

  Leave a comment:

 • 14520769
  Lã Hoàng Thái Sơn

 • 14520769
  replied
  Originally posted by 13521005 View Post
  ở đây mình giải quyết trường hợp số âm khác với mọi người
  ở mảng hash mình lưu chỉ số của các giá trị trong bảng nums
  nếu là trị là âm thì giá trị trong bảng hash cũng là âm.
  ví dụ mảng nums là 4 -3 6
  thì mảng hash là
  hash[4] = 1
  hash[3] = -2
  hash[6] = 3
  những phần tử khác của hash bằng 0

  Mình cảm thấy code này khá ngắn gọn và rất dễ đọc
  PHP Code:
  inttwoSum(intnumsint numsSizeint target) {
      
      
  inthashtable = (int*) calloc (sizeof(int),50000);
      
  intresult = (int*) calloc (sizeof(int), 2);
      
  int  tindex;
      
      for (
  int i 0numsSize i++)
      {
          if (
  nums[i] >= 0)
              
  hashtable[nums[i]] = 1;
          else
              
  hashtable[-nums[i]] = - (1);
      }

      for (
  int j 0numsSize 1j++)
      {
          
  target nums[j];

          if (
  >= 0)
              
  index hashtable[t];
          else
              
  index =  - hashtable[-t];
          if ((
  1) >= index)
              continue;
          
  result[0] = 1;
          
  result[1] = index;
              
          return 
  result;
      }

  cái này em thấy k được anh ơi, lỡ mảng {-3, 3, 5} target = 2 thì sao

  Leave a comment:

 • 14520979
  Trần Khánh Toàn

 • 14520979
  replied
  PHP Code:
  class Solution {
  public:
     
  vector<inttwoSum(vector<int>& aint tong
      {
          
  vector<intc;
          
  int *b=new int[66000];
          for(
  long i=0;i<a.size();i++) b[a[i]+33000]=i+1;
          for(
  long i=0;i<a.size();i++)
          if( 
  b[tong-a[i]+33000]>=&& b[tong-a[i]+33000]!=i+1)
          {
              
  c.push_back(i+1);
              
  c.push_back(b[tong-a[i]+33000]);
              return 
  c;
          }
      }
  }; 

  Leave a comment:

 • 13521005
  Hồ Hoàng Tùng

 • 13521005
  replied
  ở đây mình giải quyết trường hợp số âm khác với mọi người
  ở mảng hash mình lưu chỉ số của các giá trị trong bảng nums
  nếu là trị là âm thì giá trị trong bảng hash cũng là âm.
  ví dụ mảng nums là 4 -3 6
  thì mảng hash là
  hash[4] = 1
  hash[3] = -2
  hash[6] = 3
  những phần tử khác của hash bằng 0

  Mình cảm thấy code này khá ngắn gọn và rất dễ đọc
  PHP Code:
  inttwoSum(intnumsint numsSizeint target) {
      
      
  inthashtable = (int*) calloc (sizeof(int),50000);
      
  intresult = (int*) calloc (sizeof(int), 2);
      
  int  tindex;
      
      for (
  int i 0numsSize i++)
      {
          if (
  nums[i] >= 0)
              
  hashtable[nums[i]] = 1;
          else
              
  hashtable[-nums[i]] = - (1);
      }

      for (
  int j 0numsSize 1j++)
      {
          
  target nums[j];

          if (
  >= 0)
              
  index hashtable[t];
          else
              
  index =  - hashtable[-t];
          
  /*if ((j + 1) >= index)
              continue;*/
          
  if (index <=0)
              continue;
          if (
  index == 1)
              continue;
          
  result[0] = 1;
          
  result[1] = index;
              
          return 
  result;
      }

  13521005
  Hồ Hoàng Tùng
  Last edited by 13521005; 06-07-2015, 19:03.

  Leave a comment:

 • toannv
  Trưởng phòng CôngTác SinhViên

 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520979 View Post
  8ms, con số 66000 hình như là có thể cải tiến nhưng e chịu??
  PHP Code:
  class Solution {
  public:
     
  vector<inttwoSum(vector<int>& aint tong
  {
      
  long i,t;
      
  int *b=new int[66000];
      for(
  i=0;i<a.size();i++)
      {
          if(
  a[i]>=0b[a[i]]=i+1;
          else 
  b[a[i]+66000]=i+1;
      }
      for(
  i=0;i<a.size();i++)
      {
          
  t=tong-a[i];
          if((
  t>=&& b[t]>=&& b[t]!=i+1)||(t<&& b[t+66000]>=&& b[t+66000]!=i+1))
          {
              
  vector<intc;
              
  c.push_back(i+1);
              if(
  t>=0c.push_back(b[t]);
              else 
  c.push_back(b[t+66000]);
              return 
  c;
          }
      }
  }
  }; 
  Đã dùng STL thì em dùng khai báo động luôn đi.

  Leave a comment:

 • 14520979
  Trần Khánh Toàn

 • 14520979
  replied
  8ms, con số 66000 hình như là có thể cải tiến nhưng e chịu??
  PHP Code:
  class Solution {
  public:
     
  vector<inttwoSum(vector<int>& aint tong
  {
      
  long i,t;
      
  int *b=new int[66000];
      for(
  i=0;i<a.size();i++)
      {
          if(
  a[i]>=0b[a[i]]=i+1;
          else 
  b[a[i]+66000]=i+1;
      }
      for(
  i=0;i<a.size();i++)
      {
          
  t=tong-a[i];
          if((
  t>=&& b[t]>=&& b[t]!=i+1)||(t<&& b[t+66000]>=&& b[t+66000]!=i+1))
          {
              
  vector<intc;
              
  c.push_back(i+1);
              if(
  t>=0c.push_back(b[t]);
              else 
  c.push_back(b[t+66000]);
              return 
  c;
          }
      }
  }
  }; 

  Leave a comment:

LHQC

Collapse
Working...
X