Các bạn nào thuộc lớp SE400.G11 - Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM thì đăng ký nhóm và chủ đề seminar ở đây!
Link đăng ký:
https://docs.google.com/forms/d/1rjY...cpXIg/viewform
Link kiểm tra:
https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
Group lớp:
https://www.facebook.com/groups/1654312388136944/

Deadline đăng ký vào thứ 6 tuần sau (18/9/2015) nha các bạn!

Cám ơn các bạn!