Cung cấp SDK nhận dạng biển số xe, hỗ trợ .NET (C#, VB)
- Một số hình ảnh thực nghiệm:
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
- Điện thoại: 09 3817 8731 (Mr. Huy)