Chương trình Tư vấn nghề nghiệp (Career Counseling) dành cho tất cả các bạn sinh viên Trường

Thời gian: 11h00 ngày 8/7/2016 (thứ sáu)
Địa điểm: Hội trường E
Hình thức: one to one
Doanh nghiệp hỗ trợ: Công ty KMS Technology (
http://www.kms-technology.com/)

Để tham gia, các bạn đăng ký tại Form https://docs.google.com/forms/d/1LMl...8CXt8/viewform