Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Tư vấn] Thật sự em rất hoang mang

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Tư vấn] Thật sự em rất hoang mang

  Chuyện là hôm qua em lên CodeChef luyện công, mọi chuyện rất suông sẻ cho đến khi SUBMIT bài https://www.codechef.com/problems/SUMTRIAN, mặc dù chạy trong máy đúng nhưng khi submit cứ bị lỗi NZEC mãi em sửa cả ngày rồi vẫn ko đc, ức chế quá đi :beatbrick:
  Đại ca nào rảnh nhìn hộ code em tý với :sosad:
  Code:
  import java.io.IOException;
  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.io.PrintWriter;
  import java.io.BufferedOutputStream;
  
  public class Main {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
      PrintWriter pw = new PrintWriter(new BufferedOutputStream(System.out));
      int t = Integer.parseInt(br.readLine());
      // reusable dynamic programming table
      int[][] arr = new int[100][100];
      /*// init borders, doesn't require in Java
      for (int i = 0; i < 99; ++i) {
        arr[i][0] = arr[i][i + 1] = 0;
      }*/
      String s;
      for (int i = 0; i < t; ++i) {
        int n = Integer.parseInt(br.readLine());
        arr[1][1] = Integer.parseInt(br.readLine());
        for (int j = 2; j < n; ++j) {
          s = br.readLine();
          for (int k = 1; k <= j; ++k) {
            int temp = Integer.parseInt(s.split(" ")[k - 1]);
            if (temp + arr[j - 1][k - 1] > temp + arr[j - 1][k]) {
              arr[j][k] = temp + arr[j - 1][k - 1];
            }
            else {
              arr[j][k] = temp + arr[j - 1][k];
            }
          }
        }
        s = br.readLine();
        int max = 0;
        for (int k = 1; k <= n; ++k) {
          int temp = Integer.parseInt(s.split(" ")[k - 1]);
          if (temp + arr[n - 1][k - 1] > temp + arr[n - 1][k]) {
            arr[n][k] = temp + arr[n - 1][k - 1];
          }
          else {
            arr[n][k] = temp + arr[n - 1][k];
          }
          if (arr[n][k] > max) {
            max = arr[n][k];
          }
        }
        pw.println(max);
        // print out dynamic programming table
        /*for (int j = 0; j <= n; ++j) {
          for (int k = 0; k <= n; ++k) {
            pw.print(arr[j][k] + " ");
          }
          pw.println();
        }*/
      }
      br.close();
      pw.close();
    }
  }

 • #2
  Code:
  import java.io.IOException;
  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.io.PrintWriter;
  import java.io.BufferedOutputStream;
  
  public class Main 
  {
    public static void main(String[] args) throws IOException 
    {
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
      PrintWriter pw = new PrintWriter(new BufferedOutputStream(System.out));
      int t = Integer.parseInt(br.readLine());
  
      int[][] arr = new int[110][110];
  		int i, j, k, temp, n;
      String s;
      for (i = 0; i < t; ++i) 
  	{
        n = Integer.parseInt(br.readLine());
        for (j = 1; j <= n; ++j) 
  	  {
          s = br.readLine();
          for (k = 1; k <= j; ++k) 
  	    {
            temp = Integer.parseInt(s.split(" ")[k - 1]);
            if (arr[j - 1][k - 1] > arr[j - 1][k]) 
              arr[j][k] = temp + arr[j - 1][k - 1];
            else 
              arr[j][k] = temp + arr[j - 1][k];
          }
        }
        k = 0;
        for (j = 1; j <= n; ++j)
  	     if(arr[n][j] > k)
  		   k = arr[n][j];
        pw.println(k);
      }
      br.close();
      pw.close();
    }
  }
  14520820
  Nguyễn Văn Thái
  Last edited by 14520820; 28-09-2016, 23:14. Reason: chỉnh tab

  Comment

  LHQC

  Collapse
  Working...
  X