Thực ra mình một cái 850w nửa bạn nào có ý mua mình cho xem luôn cám ơn đã xem tin.
Thông tin cấu hình tham khảo:
http://www.anphatpc.com.vn/nguon-may...d_id16447.html
http://fsp-europe.com/aurum-cm-550w650w750w/
Giá thương lượng : 01203619093.