Hỗ trợ giúp món này. ( có 1 file hình gốc, 1 file excel ) làm giống như word merge chèn excel vào word thì đây là chèn excel vào hình. bạn nào giúp được alo mình với: 0909.65.66.68 ( Nguyên)
Hậu tạ.!!!