Về Alley 51 Ventures:
Với thị trường mục tiêu là các nước đang phát triển ở Đông Nam Á, Alley 51 Ventures sử dụng công nghệ để giải quyết nhưng vấn đề nóng hổi ở Viet Nam nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể xem website: https://alley51.com/
Yêu cầu công việc:
 • Có thái độ học tập tốt, luôn sẵn sàng để học thêm cái mới
 • Có thể làm việc độc lập
 • Biết sử dụng Nodejs và React
 • Có kinh nghiệm làm việc với Git (Github/Gitlab)
 • Biết về MySQL hoặc PostgreSQL
 • Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API
Trách nhiệm:
 • ​​​​​Xây dựng và phát triển website
 • Tự học những xu hướng mới về phát triển web/mobile và chia sẻ với mọi người
 • Tham gia vào tất cả các bước của quá trình phát triển sản phẩm: design, system building, feedback and complete the team’s procedure
Địa điểm:
 • 234 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thời gian làm việc: 9h-18h từ thứ 2 đến thứ 6, thời gian linh hoạt
Trên đây là những thông tin cơ bản, mình có đình kèm JD để các bạn có thêm thông tin chi tiết

Ứng tuyển: ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi email đến careers@alley51.com với tiêu đề [WEB DEVELOPER INTERN]-HỌ VÀ TÊN
Attached Files