Bản sao trích lục giấy khai sinh được cấp tại UBND Phường Xã nơi đã cấp Giấy khai sinh bản chính
Giấy khai sinh Bản chính chỉ có duy nhất 1 bản
Giấy khai sinh Bản sao trích lục được cấp nhiều bản.
Giấy khai sinh Bản sao trích lục
KHÔNG PHẢI Bản Photo công chứng của Giấy khai sinh bản chính

Trên giấy khai sinh bản sao trích lục có ghi BẢN SAO ( như mẫu sau)
Trường KHÔNG nhận Bản Photo công chứng của Giấy khai sinh bản chính.

Để xin cấp bản sao trích lục khai sinh, cần mang khai sinh bản chính đến UBND Xã Phường nơi đã cấp giấy khai sinh bản chính để làm bản sao trích lục
Nên trích lục sẵn 5 6 bản để dùng về sau.


(*) Mẫu sau là mẫu mới nhất, sinh viên có bản sao được cấp từ trước 2010 vẫn sử dụng bình thường.Các giấy tờ còn thiếu có thể bổ sung trước ngày 01/09/2018