Cho em hỏi Nếu không tham gia học và thi "6 bài Lý luận chính trị" thì có ảnh hưởng gì không ạ ?