Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giả định Collatz - Bài toán 3n+1

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Giả định Collatz - Bài toán 3n+1

  Theo em thấy thì đã lâu lắm rồi chưa ai post gì vào Box này, sẵn có 1 vấn đề đang nhức đầu nên em post lên đây hỏi ae.

  Đề: http://www.spoj.com/problems/PROBTNPO/

  Em nộp code bằng Java nó cứ báo Runtime Error NZEC :beatbrick: trong khi cái e chuyển thể y chang sang CPP14 lại AC với thời gian 0.2s :salute:
  Ai rảnh tư vấn cho em với :sosad: định đi theo con đường Java mà thế này thì nát, mất cả ngày của e r :surrender:

  code Java
  Code:
  import java.io.*;
  import java.util.*;
  
  public class Main {
    public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
      PrintWriter pw = new PrintWriter(new BufferedOutputStream(System.out));
      final Solver solver = new Solver();
      for ( ; ; ) {
        String line = br.readLine();
        if (line == null) {
      	break;
        }
        StringTokenizer st = new StringTokenizer(line);
        int a = Integer.parseInt(st.nextToken());
        int b = Integer.parseInt(st.nextToken());
        int l = a, r = b;
        if (a > b) {
          l = b;
          r = a;
        }
        pw.println(a + " " + b + " " + solver.solve(l, r));
      }
      br.close();
      pw.close();
    }
  }
  
  class Solver {
    private int[] dict = new int[1000000];
    int solve(int l, int r) {
      int res = 0;
      for (int i = l; i <= r; ++i) {
        if (dict[i] == 0) {
          dict[i] = alg(i);
        }
        if (dict[i] > res) {
          res = dict[i];
        }
      }
      return res;
    }
    private int alg(long n) {
      int res = 1;
      while (n != 1) {
        if (n % 2 != 0) {
          n = 3 * n + 1;
          n >>= 1;
          res += 2;
        }
        else {
          n >>= 1;
          ++res;
        }
      }
      return res;
    }
  }
  code CPP14
  Code:
  #include <iostream>
  #include <string>
  #include <sstream>
  using namespace std;
  
  int *dict;
  
  int alg(long long n) {
    int res = 1;
    while (n != 1) {
      if (n % 2 != 0) {
        n = 3 * n + 1;
        n >>= 1;
        res += 2;
      }
      else {
        n >>= 1;
        ++res;
      }
    }
    return res;
  }
  int solve(int l, int r) {
    int res = 0;
    for (int i = l; i <= r; ++i) {
      if (dict[i] == 0) {
        dict[i] = alg(i);
      }
      if (dict[i] > res) {
        res = dict[i];
      }
    }
    return res;
  }
  
  int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    dict = new int[1000000];
    for ( ; ; ) {
      string s;
      getline(cin, s);
      if (s == "") {
        break;
      }
      int a, b, i, j;
      stringstream(s) >> a >> b;
      i = a;
      j = b;
      if (a > b) {
        i = b;
        j = a;
      }
      cout << a << " " << b << " " << solve(i, j) << endl;
    }
    return 0;
  }
  EDIT:
  thay (line == null) thành (line == null || line.isEmpty())
  15520878
  La Văn Tiến
  Last edited by 15520878; 01-04-2017, 11:49. Reason: Add solution

LHQC

Collapse
Working...
X