Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đăng ký Tham quan công ty RENESAS 16/5/2017

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
  longdp
  Campus Staff

 • longdp
  replied
  DANH SÁCH SINH VIÊN THAM QUAN KIẾN TẬP
  CÔNG TY RENESAS VIỆT NAM
  Ngày 16/5/2017 (thứ ba)
  1. Thời gian có mặt: 7h00 ngày 16/5/2017 (thứ ba) tại sân trường trước nhà E hoặc cổng nhà C (tuỳ vào vị trí xe đỗ, sẽ có thông báo sau). Đúng 7h15 xe sẽ di chuyển.
  Các bạn tự túc di chuyển: có mặt tại công ty Renesas lúc 8h00
  Địa chỉ: Lô W.29-30- 31a, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  2. Các trường hợp vắng mặt (không báo lại, không rõ lý do) sẽ bị trừ 3đ rèn luyện như đã thông báo

  3. Sinh viên ngồi đúng theo thứ tự xe đã sắp xếp
  - Khoa KTMT (trừ lớp MTCL2016.1) xe số 2.
  - Các khoa còn lại xe số 1

  STT MSSV HỌ TÊN LỚP KHOA PTDC GHI CHÚ
  1 15520369 Huỳnh Văn Khoa KTPM2015 CNPM Xe trường Xe 1
  2 15520422 Lê Thị Mỹ Linh KTPM2015 CNPM Xe trường Xe 1
  3 15520487 Nguyễn Lê Minh KTPM2015 CNPM Xe trường Xe 1
  4 15520603 Nguyễn Tấn Phát KTPM2015 CNPM Xe trường Xe 1
  5 15520649 Phạm Hồng Phúc KTPM2015 CNPM Xe trường Xe 1
  6 15520778 Cao Du Thái KTPM2015 CNPM Xe trường Xe 1
  7 15520914 Lê Thị Thảo Trâm KTPM2015 CNPM Xe trường Xe 1
  8 15520994 Nguyễn Quốc Tuyến KTPM2015 CNPM Xe trường Xe 1
  9 15520095 Nguyễn Hữu Đạo PMCL2015.1 CNPM Xe trường Xe 1
  10 15520229 Nguyễn Phan Duy Hiếu PMCL2015.1 CNPM Xe trường Xe 1
  11 15520410 Tạ Ngọc Hoàng Lâm PMCL2015.2 CNPM Xe trường Xe 1
  12 16521136 Trần Duy Thanh PMCL2016.3 CNPM Xe trường Xe 1
  13 15520780 Nguyễn Minh Thái HTCL2015 HTTT Xe trường Xe 1
  14 16520373 Đặng Văn Hiệp HTCL2016.1 HTTT Xe trường Xe 1
  15 16520583 Nguyễn Hoàng Bảo Khanh HTCL2016.1 HTTT Xe trường Xe 1
  16 16521535 Trần Trọng Thức HTCL2016.2 HTTT Xe trường Xe 1
  17 15520493 Phạm Văn Minh HTTT2015 HTTT Xe trường Xe 1
  18 15520896 Nguyễn Phúc Tín HTTT2015 HTTT Xe trường Xe 1
  19 16520839 Lê Thanh Nguyên HTTT2016 HTTT Xe trường Xe 1
  20 16521396 Nguyễn Đức Tùng HTTT2016 HTTT Xe trường Xe 1
  21 16520266 Hà Nguyễn Hoàng Dương TMĐT2016 HTTT Xe trường Xe 1
  22 15520049 Bùi Quốc Bình KHMT2015 KHMT Xe trường Xe 1
  23 15520204 Đinh Trọng Hậu KHMT2015 KHMT Xe trường Xe 1
  24 15520222 Huỳnh Mai Minh Hiếu KHMT2015 KHMT Xe trường Xe 1
  25 16520136 Đỗ Quốc Cường KHMT2016 KHMT Xe trường Xe 1
  26 16521014 Võ Ngọc Quyến KHMT2016 KHMT Xe trường Xe 1
  27 16521397 Nguyễn Thanh Tùng KHMT2016 KHMT Xe trường Xe 1
  28 14520040 Trương Phúc Anh KHTN2014 KHMT Xe trường Xe 1
  29 14521106 Lâm Hàn Vương KHTN2014 KHMT Xe trường Xe 1
  30 16520531 Trần Đức Huy MTCL2016.1 KTMT Xe trường Xe 1
  31 16520584 Nguyễn Lương Duy Khánh MTCL2016.1 KTMT Xe trường Xe 1
  32 16521807 Phan Tuấn Thành MTCL2016.1 KTMT Xe trường Xe 1
  33 15520582 Phạm Trung Nhật CNTT2015 KTTT Xe trường Xe 1
  34 15520641 Ngô Hồng Phúc CNTT2015 KTTT Xe trường Xe 1
  35 15520808 Bùi Nhật Thành CNTT2015 KTTT Xe trường Xe 1
  36 15520993 Phạm Đức Tuyên CNTT2015 KTTT Xe trường Xe 1
  37 15520594 Phạm Minh Nhựt ANTT2015 MMT&TT Xe trường Xe 1
  38 16520222 Nguyễn Hoàng Đông ATTT2016 MMT&TT Xe trường Xe 1
  39 16520569 Phạm Tuấn Khang ATTT2016 MMT&TT Xe trường Xe 1
  40 16520955 Phạm Hoàng Phúc ATTT2016 MMT&TT Xe trường Xe 1
  41 15520345 Phan Hữu Khang MMTT2015 MMT&TT Xe trường Xe 1
  42 16520723 Lê Công Đức Mạnh MMTT2016 MMT&TT Xe trường Xe 1
  43 13520106 Nguyễn Phú Cường KTMT2013 KTMT Xe trường Xe 2
  44 14520011 Tạ Thoại Ân KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  45 14520076 Hồ Quang Cảnh KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  46 14520101 Chống Nhật Cường KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  47 14520164 Trần Thanh Định KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  48 14520232 Trương Quang Giàu KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  49 14520356 Đặng Văn Xuân Hương KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  50 14520446 Huỳnh Hoàng Kim KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  51 14520492 Nguyễn Minh Luân KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  52 14520512 Hoàng Vi Mạnh KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  53 14520598 Nguyễn Hoàng Phương Nguyên KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  54 14520630 Trần Trọng Thành Nhân KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  55 14520632 Nguyễn Minh Nhật KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  56 14520737 Võ Nguyên Quân KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  57 14520810 Giang Kim Thạch KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  58 14520851 Trịnh Tấn Thành KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  59 14520868 Nguyễn Minh Thiện KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  60 14520947 Trần Mạnh Tiến KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  61 14520950 Trần Văn Tiến KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  62 14520953 Võ Hữu Tiến KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  63 14520964 Trần Thanh Tỉnh KTMT2014 KTMT Xe trường Xe 2
  64 15520032 Trần Nam Bàng KTMT2015 KTMT Xe trường Xe 2
  65 15520146 Lê Vũ Trùng Dương KTMT2015 KTMT Xe trường Xe 2
  66 15520169 Phạm Văn Duy KTMT2015 KTMT Xe trường Xe 2
  67 15520223 Huỳnh Trần Minh Hiếu KTMT2015 KTMT Xe trường Xe 2
  68 15520234 Nguyễn Văn Hiếu KTMT2015 KTMT Xe trường Xe 2
  69 15520364 Bùi Anh Khoa KTMT2015 KTMT Xe trường Xe 2
  70 15520571 Nguyễn Trọng Nhân KTMT2015 KTMT Xe trường Xe 2
  71 15520726 Nguyễn Trung Sĩ KTMT2015 KTMT Xe trường Xe 2
  72 15520759 Nguyễn Nhất Tâm KTMT2015 KTMT Xe trường Xe 2
  73 15520865 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ KTMT2015 KTMT Xe trường Xe 2
  74 15521026 Lê Hoài Vũ KTMT2015 KTMT Xe trường Xe 2
  75 16520277 Bùi Tấn Duy KTMT2016 KTMT Xe trường Xe 2
  76 16520633 Lê Hoàng Kim KTMT2016 KTMT Xe trường Xe 2
  77 16521023 Trần Minh Sang KTMT2016 KTMT Xe trường Xe 2
  78 16521128 Nguyễn Vũ Thanh KTMT2016 KTMT Xe trường Xe 2
  79 16521565 Nguyễn Đạo Chơn KTMT2016 KTMT Xe trường Xe 2
  80 16521629 Lê Chí Bảo KTMT2016 KTMT Xe trường Xe 2
  81 16521850 Hồ Ngọc Vượng KTMT2016 KTMT Xe trường Xe 2
  82 14520203 Phan Trí Dũng MTCL2014 KTMT Xe trường Xe 2
  83 14520853 Nguyễn Mạnh Thảo MTCL2014 KTMT Xe trường Xe 2
  84 15520033 Nguyễn Vũ Bằng MTCL2015.1 KTMT Xe trường Xe 2
  85 15520309 Nguyễn Thanh Huy MTCL2015.1 KTMT Xe trường Xe 2
  86 16520985 Tống Anh Quân MTCL2016.2 KTMT Xe trường Xe 2
  87 16521697 Đào Duy Khang MTCL2016.2 KTMT Xe trường Xe 2
  88 15520799 Đỗ Tiến Bách Thanh HTCL2015 HTTT Tự túc
  89 15520490 Phạm Đức Minh MTCL2015.2 KTMT Tự túc
  90 15520301 Mai Quốc Huy HTCL2015 HTTT Huỷ ĐK
  91 15520489 Nguyễn Viết Anh Minh HTCL2015 HTTT Huỷ ĐK
  92 16520668 Phạm Duy Linh HTCL2016.1 HTTT Huỷ ĐK
  93 14521047 Nguyễn Lê Hoàng Tuấn HTTT2014 HTTT Huỷ ĐK
  94 15520268 Nguyễn Xuân Hội HTTT2015 HTTT Huỷ ĐK
  95 16521296 Trần Minh Triết HTTT2016 HTTT Huỷ ĐK
  96 13521052 Phạm Hoàng Vũ KTMT2013 KTMT Huỷ ĐK
  97 14520299 Dương Chí Hoa KTMT2014 KTMT Huỷ ĐK
  98 14520360 Đỗ Quang Huy KTMT2014 KTMT Huỷ ĐK
  99 14520632 Nguyễn Minh Nhật KTMT2014 KTMT Huỷ ĐK
  100 14521084 Nguyễn Thành Việt KTMT2014 KTMT Huỷ ĐK
  101 16520633 Lê Hoàng Kim KTMT2016 KTMT Huỷ ĐK
  102 15520344 Nguyễn Trần Vĩnh Khang MTCL2015.1 KTMT Huỷ ĐK
  103 15520386 Nguyễn Khắc Ngọc Khôi MTCL2015.1 KTMT Huỷ ĐK
  104 15520983 Nguyễn Thanh Tùng ANTT2015 MMT&TT Huỷ ĐK
  105 16520809 Nguyễn Hữu Nghĩa ATTT2016 MMT&TT Huỷ ĐK

  Leave a comment:

 • 16521697
  Đào Duy Khang

 • 16521697
  replied
  16521697
  Đào Duy Khang
  Di chuyển : xe trường

  Leave a comment:

 • 15520345
  Phan Hữu Khang

 • 15520345
  replied
  15520345
  Phan Hữu Khang
  Di Chuyển: Xe Trường

  Leave a comment:

 • 16520583
  Nguyễn Hoàng Bảo Khanh

 • 16520583
  replied
  Reply

  Nguyễn Hoàng Bảo Khanh
  Mssv 1652058
  Xe trường

  Leave a comment:

 • 16520723
  Lê Công Đức Mạnh

 • 16520723
  replied
  MSSV : 16520723
  Họ Tên : Lê Công Đức Mạnh
  Di chuyển : Xe trường

  Leave a comment:

 • 15520726
  Nguyễn Trung Sĩ

 • 15520726
  replied
  15520726

  MSSV: 15520726
  Họ Tên: Nguyễn Trung Sĩ
  Di chuyển: Xe Trường ĩ

  Leave a comment:

 • 14520040
  Trương Phúc Anh

 • 14520040
  replied
  MSSV: 14520040
  Họ tên: Trương Phúc Anh
  Di chuyển: Xe trường

  Leave a comment:

 • 15520649
  Phạm Hồng Phúc

 • 15520649
  replied
  MSSV: 15520649
  Họ Tên: Phạm Hồng Phúc
  Di chuyển: Xe Trường

  Leave a comment:

 • 15520914
  Lê Thị Thảo Trâm

 • 15520914
  replied
  MSSV: 15520914
  Họ Tên: Lê Thị Thảo Trâm
  Di chuyển: Xe Trường

  Leave a comment:

 • 15520369
  Huỳnh Văn Khoa

 • 15520369
  replied
  MSSV: 15520369
  Họ Tên: Huỳnh Văn Khoa
  Di chuyển: Xe Trường

  Leave a comment:

 • 15520410
  Tạ Ngọc Hoàng Lâm

 • 15520410
  replied
  MSSV: 15520410
  Họ Tên: Tạ Ngọc Hoàng Lâm
  Di chuyển: Xe trường

  Leave a comment:

 • 15520487
  Nguyễn Lê Minh

 • 15520487
  replied
  MSSV : 15520487
  Họ Tên : Nguyễn Lê Minh
  Di Chuyển : Xe Trường

  Leave a comment:

 • 15520603
  Nguyễn Tấn Phát

 • 15520603
  replied
  -MSSV: 15520603
  -Họ tên: Nguyễn Tấn Phát
  -Di chuyển: Xe trường

  Leave a comment:

 • 15520422
  Lê Thị Mỹ Linh

 • 15520422
  replied
  -MSSV: 15520422
  -Họ tên: Lê Thị Mỹ Linh
  -Di chuyển: Xe trường

  Leave a comment:

 • 16521014
  Võ Ngọc Quyến

 • 16521014
  replied
  - MSSV: 16521014
  - Họ tên: Võ Ngọc Quyến
  - Di chuyển: Xe trường

  Leave a comment:

LHQC

Collapse
Working...
X