Em xin chào quý thầy cô!
Em có vấn đề về bảo hiểm ý tế năm tới, trên bảo hiểm của em có phần:
"Giá trị sử dụng: từ ngày 01/01/2018
Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ 01/01/2023"
không biết là thẻ bảo hiểm hiện tại em đang dùng có thể khám chữa bệnh vào ngày mai 02/01/2019.
em xin cảm ơn!