Lớp HTCL2018.1 tổ chức ôn tập thi cuối HK1 NH 2018 - 2019:
  • Thời gian: từ 8h00 đến 16h30 ( Tiết 1 - tiết 9) thứ ba ngày 15 tháng 01 năm 2019
+ Từ 8h00 đến 11h00: Ôn tập, giải bài tập môn Nhập môn lập trình.
+ Từ 13h00 – 16h30: Ôn tập, giải bài tập và giải đề kiểm tra môn Giải tích + Đại số tuyến tính.
  • Địa điểm: Phòng A309 – ĐHCNTT
  • Nội dung: Tổ chức ôn tập thi cuối học kì 1 ( NHẬP MÔN LẬP TRÌNH - GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)
  • Tổng hợp kiến thức, làm bài tập và giải đề thi mẫu cũng như đề thi những năm trước.
  • Đối tượng: Sinh viên lớp HTCL2018.1