1. Thời gian: 13g30 - 16g30 thứ Năm 18/04
2. Địa điểm: B8.06
3. Đối tượng: Các sinh viên bắt đầu với lập trình thi đấu
4. Nội dung:
13g30 - 15g00
- Giới thiệu về lập trình thi đấu
- Các giải pháp cải thiện hiệu quả làm việc
- Các kỹ năng & kiến thức cần có
15g00 - 16g30: Bài kiểm tra phân loại, các sinh viên không đến lớp được có thể đăng nhập và làm bài trên wecode
Attached Files