1. Thời gian: 13g30 - 16g30 thứ Năm 25/04
2. Địa điểm: B8.06
3. Nội dung:
- Sửa bài tuần trước
- Các Dạng bài toán thường gặp trong các kỳ thi
- Tiêu chuẩn lựa chọn CTDL & GT
- Hướng dẫn đọc đề bài, tạo bộ dữ liệu kiểm tra, sửa lỗi
Attached Files