e thi được 24đ thì đủ để vào lớp KSTN ATTT k và cho e hỏi ngày nhập học chính thức