Công ty phần mềm VASTbit cần tuyển các vị trí fresher như sau:

03 web fresher
03 mobile fresher

VASTbit sẽ đào tạo các bạn sinh viên mới ra trường những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như reactJs, reactNative cũng như các công nghệ khác.

Mức lương rất cạnh tranh và nhiều benefit tốt nhất dành cho các bạn.

Xin gửi cv về địa chỉ email: hr@vastbit.com