THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN HTCL2018.1
LỊCH ÔN TẬP THI GIỮA HỌC KÌ 1 – NH 2019-2020
- Thời gian và địa điểm tổ chức: Phòng E4.3 Thứ 7 ngày 26-10-2019 : Chiều từ tiết 6 – tiết 9.
- Nội dung: Tổ chức ôn tập thi giữa học kì 1 NH 2019-2020 môn NM MMT & CSDL
+ Tổng hợp kiến thức, làm bài tập và giải đề thi mẫu cũng như đề thi những năm trước.
- Đối tượng: Sinh viên lớp HTCL2018.1