Thông báo đến các bạn sinh viên KHCL2019.2
Lịch ôn thi giữa học kì 1 -năm học 2019-2020

Thời gian: thứ 6 ngày 25-10-2019 từ 11h30 đến 13h
Địa điểm: phòng E2.4
Nội dung: ôn tập thi giữa học kì 1 năm học 2019-2020
+Tổng ôn kiến thức
+giải đề và bài tập
Đối tượng: sinh viên lớp KHCL2019.2