WeebPal Technology Corporation cần tuyển dụng 10 Lập trình viên (Developer), kỹ sư kiểm thử phần mềm (QC) cà Phân tích Dự Án (BA)

KỸ NĂNG:
  • PHP, Drupal, Symfony
  • JS, Jquery, Angular, React
  • HTML/CSS, HTML5/CSS3
  • QC/Testing, BA


YÊU CẦU:
  • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành CNTT
  • Điểm trung bình học tập khá trở lên
  • Khả năng đọc và viết tiếng Anh tốt
  • Ưu tiên sinh viên mới ra trường hoặc năm cuối


CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

Chi tiết xem thêm file đính kèm.
poster-release-forweb.jpg