Post: Thắc mắc Anh văn
User: Quang Pham
Infraction: spam
Points: 1

Administrative Note:
spam

Message to User:
spam

Original Post:
Bạn nên thi ở IIG, vì bằng IIG sẽ có giá trị trên toàn bộ nước Việt Nam

Còn về học thì mình thấy học trung tâm cũng được nhưng không tiện bằng học online. Trước đây mình có luyện thi TOEIC ở trang GiaSưToeic.com. Trang này có nhiều đề thi và bài tập lắm, tha hồ học hoài không hết luôn. Lại có thêm phần ngữ pháp và từ vựng TOEIC để mình ôn nữa.

Bạn vào học thử và test trình độ hoàn toàn miễn phí tại trang GiaSưToeic.com