Post: Sổ tay sinh viên
User: 17521276
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Message to User:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Original Post:
Chào mọi người! Mình có thắc mắc là mình có nghe nói 5-9 sẽ có sổ tay sinh viên. Nhưng hôm nay là 17-9 rồi vẫn chưa có. Khi nào sẽ có vậy mọi người??