Em chào các thầy cô/anh chị,
Em đang theo học lớp HCD15, Liên thông Đại học hệ Đào tạo từ xa nhóm ngành hệ thống thông tin quản lý.
Hiện tại em muốn chuyển sang ngành Truyền Thông và Mạng Máy Tính để phù hợp với nền tảng ban đầu của mình.
Nhà trường có thể hỗ trợ em được không? em xin cảm ơn rất nhiều.