THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN LỚP KHCL2019.1
LỊCH ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian: 20h - 21h từ 13/7/2020 đến 16/7/2020
Địa điểm: Group Microsoft Teams
Nội dung: Ôn tập kiến thức thi cuối kỳ 2 năm học 2019-2020
+ Hệ thống lại kiến thức
+ Giải đề các năm trước
Đối tượng: Sinh viên lớp KHCL2019.1